Balancing between the present and the past

Promoting students’ ability to perform historical contextualization

Huijgen

In dit proefschrift is onderzocht hoe leerlingen beter kunnen contextualiseren. Deze vaardigheid is van belang bij het verklaren en interpreteren van historische gebeurtenissen. Het onderzoek leverde verschillende meetinstrumenten en een observatie-instrument op waarmee in kaart kan worden gebracht op welke wijze leerlingen en leraren bezig zijn met contextualiseren. Tevens is lesmateriaal ontwikkeld en getest op het bevorderen van contextualiseren bij leerlingen. Belangrijk is dat leraren deze vaardigheid expliciet leren aan leerlingen en leerlingen mogelijkheden geven hiermee te oefenen.   

De samenwerking met Ferdinand van Nispen heb ik als zeer prettig ervaren. Snelle reacties op vragen en verzoeken en een zeer professionele houding. Ik ben dan ook zeer tevreden over het eindresultaat. 

 

IISBN (printed version): 978-94-034-0921-4

ISBN (digital version): 978-94-034-0920-7

Font: Allegreya Sans Regular

Lay-out: Ferdinand van Nispen, Citroenvlinder DTP&Vormgeving

© 2018 Ferdinand van Nispen, citroenvlinder-dtp.nl