Politiek of management
Perspectieven op intergemeentelijke samenwerking aan de hand van drie intergemeentelijke sociale diensten

Zwaanlaurens

ISBN: 978-94-6332-006-1

Font: MyriadPro

Cover en Lay-out: Ferdinand van Nispen, Citroenvlinder DTP&Vormgeving

© 2018 Ferdinand van Nispen, citroenvlinder-dtp.nl